Domů Obsah

Výbor společnosti
 Zpět Další

 

 

O společnosti

Stanovy společnosti

Výbor společnosti
Konference společnosti

Zajímavé odkazy

Sponzoři

Statut ceny

Zpravodaj společnosti

 

Předseda:

Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.   

Ústav histologie a embryologie, LF UK,

Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové

mokry@lfhk.cuni.cz

Místopředseda:

 Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.

Anatomický ústav LF MU,

Kamenice 3, 662 43 Brno

pdubovy@med.muni.cz

Vědecký sekretář:

 Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

Anatomický ústav 1. LF UK,

U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

ksmet@lf1.cuni.cz

Pokladník:

 MUDr. Dana Čížková, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie LF UK,

Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové

cizkovad@lfhk.cuni.cz

Revizní komise:

 Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie LF UP,

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

jiri.ehrmann@hotmail.com

Revizní komise:

 Doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie 1. LF UK,

Albertov 4, 128 00 Praha 2

tkucer@lf1.cuni.cz

Členka výboru:

 Doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.

Ústav histologie a embryologie LF MU,

Kamenice 3, 662 43 Brno

msedl@med.muni.cz

 

 

Datum poslední změny: 17. 1. 2013